سبد خرید سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کتاب کار بیانیه گام دوم انقلاب شرح بیانیه با استفاده از بیانات مقام معظم رهبری است. مطمئنا حین مطالعه، به موضوعاتی برمی‌خورید که در ذهن شما سوالاتی را برخواهد انگیخت. برای اینکه متن در ذهن شما به خوبی جابیافتد، علاوه بر من اصلی، هرجای متن که نیازمند شرح و تحلیل است، یک کادر توضیح باز کرده‌ایم و با ارائه یک مصداق به توضیح آن موضوعات پرداخته‌ایم. همچنین جای جای متن با عکس و مستندات دیگر مثل فیلم همراه شده است تا پاسخگوی ابهامات و سوالات احتمالی شما حین مطالعه کتاب باشد.