سبد خرید سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بعد از صدور بیانیه گام دوم انقلاب، جوابیه‌های فراوانی از سوی اندیشمندان و کارشناسان و از منظرهای مختلفی منتشر شد. اگر چه هر یک از این جوابیه‌ها در حوزه‌ای که بیان شده است می‌تواند راهگشا باشد، اما نمی‌تواند نگاه جامعی را به خواننده بیانیه بدهد. ما معتقدیم شرح بیانیه جز با تکیه بر سخنان مقام معظم رهبری که نویسنده بیانیه گام دوم انقلاب هستند، محقق نمی‌شود. از این رو بیش از 300 سخنرانی از معظم له را مبنای شرح بیانیه قرار دادیم تا یک به یک موضوعات به غنای کامل خود برسد و برای خواننده به صورت بسیطی ارائه شود.