آقای سفیر

مستند آقای سفیر به روایت زندگی و مجاهدت غضنفر رکن آبادی دیپلمات و سفیر سابق ایران در بیروت پرداخته است که در جبهه ساست خارجی خدمات فراوانی را به نظام جمهوری اسلامی ارائه کرد و در فاجعه منا در سال 1394 به شهادت رسید.

fa_IRPersian
fa_IRPersian