سبد خرید سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

01 جدول پیش فرض

کارمند حقوق
جهان 100 لورم اپیسوم متن ساختگی از صنعت چاپ
جهان 1000 لورم اپیسوم متن ساختگی از صنعت چاپ
فرید 1000 لورم اپیسوم متن ساختگی از صنعت چاپ
جاوید 200 لورم اپیسوم متن ساختگی از صنعت چاپ

01 روند

# نام نام خانوادگی نام کاربری
01 سعید معصومی @lasonde
02 وحید وثوق @espinoza
03 کیمیا محمدی @encarnation
04 ناصر مسعودی @masdit
05 علیرضا صابری @nicoletti
06 کیانوش سعیدی @salawitch
07 پویا بهرام @bittner
08 مونا مرندی @margolis

02 خطی

نام شرکت تاریخ سفارش محصول مقدار مجموع
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000

03 استریکت

# شرکت تاریخ سفارش محصول مقدار مجموع
1 مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
2 مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
3 مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
4 مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
5 مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
6 مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000

04 پایه

نام شرکت تاریخ سفارش محصول مقدار مجموع
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000
مهرداد مهر دیزاین 12/05/1397 محصول شش 7 585.000