سبد خرید سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

01 گرد شده

02 استریکت

03 اسکوئار

04 ست اوت

05 پنجره فروشگاه

06 فیلم استریپ

مسابقه مردم برای مردم

ملّت ایران در هر میدانی که لازم بود حاضر شدند، آنجایی که فداکاری لازم بود فداکاری کردند، جان و مال و ...

جوان پیشرو

جوان مومن که مبانی جمهوری اسلامی و راه امام بزرگوار را عمیقا پذیرفته است، امیدبخش‌ترین نیرویی است که ...

تجربه آزموده

تکیه‌ اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که با نعره‌ی مثلاً یک ترامپی بلرزد؛ آن ستون مورد اعتماد باید م ...

پیام معنویت

هر جا که نام و پیام امام نفوذ کرد، معنویّت را به آن‌جا برد. حتّی جوامع مسیحی و غیر مسلمان نیز به انق ...

برای همه مردم ایران

در جامعه باید عدالت اجتماعی باشد. عدالت به معنای یکسان بودن همه‌ی برخورداری‌ها نیست؛ به معنای یکسان ...

قله‌های سربلند

پیشرفت‌های علمی و پژوهشی بسیاری در بخش‌های مختلف داشته‌ایم که ستون اصلی این بخش‌ها را همین جوانان ان ...

مردم می‌فهمند

امروز نوجوان‌های ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسی می‌کنند، حوادث سیاسی را درک می‌کنند، روی هر ...

داستان نفوذ

اگر کسانی به نام آزادی و با شعار آزادی بخواهند پای دشمن را باز و نفوذ او را برقرار کنند، این آزادی ن ...

دوران امام خمینی

وقتی عصر جدیدی در تاریخ بشر آغاز می‌شود، هیچ‌کس نمی‌تواند خود را از تأثیرات آن عصر برکنار بدارد. انق ...

تجربه درخشان یک انقلاب

انقلاب اسلامی کاری کرد که همه احساس خودمانی‌گری کردند و شعار دادند. در کشورهای دوردست، نام فرزندان خ ...

چرا بمانیم؟ چگونه بمانیم؟

باقی ماندن، ماندگاری، طاقت آوردن برای یک حادثه‌ی اجتماعی، عنصر مهمّی است. انقلاب ما تنها انقلابی است ...

خودشان می‌گویند

یک حقیقت درخشان این است که در این چالشِ چهل‌ساله، طرفی که مغلوب شده آمریکا است، طرفی که پیروز شده جم ...

زورشان نرسید

دشمنان به خودشان وعده می‌دادند که در ظرف یک ماه، دو ماه، یک سال حداکثر، نظام جمهوری اسلامی را از پا ...

مرزهایی که دیگر نیست

همه انقلاب‌های بزرگ تاریخ که ما آنها را می‌شناسیم، بدون استثناء در سال‌های اولیه خودشان دچار بلیّه‌ی ...

انقلاب تمام نمی‌شود

در مسیر انقلاب یک صیرورت دائمی‌ وجود دارد که بتدریج آن آرزوهای بزرگ را، آن ارزش‌های والا را، آن آرما ...

پیشروان علم

...

07 چشم انداز

مسابقه مردم برای مردم

ملّت ایران در هر میدانی که لازم بود حاضر شدند، آنجایی که فداکاری لازم بود فداکاری کردند، جان و مال و عزیزان و فرزند و آبرو و حیثیّت، همه را به میدان آوردند.
بیشتر بخوانید

جوان پیشرو

جوان مومن که مبانی جمهوری اسلامی و راه امام بزرگوار را عمیقا پذیرفته است، امیدبخش‌ترین نیرویی است که می‌تواند ملت ایران را در رسیدن به آرزوهای بزرگش یاری برساند.
بیشتر بخوانید

تجربه آزموده

تکیه‌ اقتصاد کشور نباید به ستونی باشد که با نعره‌ی مثلاً یک ترامپی بلرزد؛ آن ستون مورد اعتماد باید مربوط به درون کشور باشد، باید اقتصاد ما درون‌زا باشد.
بیشتر بخوانید

پیام معنویت

هر جا که نام و پیام امام نفوذ کرد، معنویّت را به آن‌جا برد. حتّی جوامع مسیحی و غیر مسلمان نیز به انقلاب اسلامی روی خوش نشان دادند.
بیشتر بخوانید

برای همه مردم ایران

در جامعه باید عدالت اجتماعی باشد. عدالت به معنای یکسان بودن همه‌ی برخورداری‌ها نیست؛ به معنای یکسان بودن فرصت‌هاست؛ یکسان بودن حقوق است.
بیشتر بخوانید

قله‌های سربلند

پیشرفت‌های علمی و پژوهشی بسیاری در بخش‌های مختلف داشته‌ایم که ستون اصلی این بخش‌ها را همین جوانان انقلابی و بچه‌های مؤمن تشکیل داده‌اند.
بیشتر بخوانید

08 اسلایدر چرخشی

جوان پیشرو

جوان مومن که مبانی جمهوری اسلامی و راه امام بزرگوار را عمیقا پذیرفته است، امیدبخش‌ترین نیرویی است که می‌تواند ملت ایران ...

پیام معنویت

هر جا که نام و پیام امام نفوذ کرد، معنویّت را به آن‌جا برد. حتّی جوامع مسیحی و غیر مسلمان نیز به انقلاب اسلامی روی خوش ن ...

09 کارکنان ما

علی رضایی توسعه دهنده وب

سپیده مدیر عامل

بهار صالحی توسعه دهنده

عباس طاهری مدیر عامل

خاطره مدیر

رضا کاشف مدیر

مریم رستمی توسعه دهنده

سیما توسعه دهنده

سمانه تیم لیدر