کتاب کار بیانیه گام دوم

سندی کارآمد برای همه کسانی است که می‌خواهند «بیانیه گام دوم انقلاب» را با نگاهی متفاوت بخوانند و مأموریت خود را در فصل جدید انقلاب اسلامی تعریف نمایند.
رنسانس علمی مسلمانان
تومان

کتاب صوتی بیانیه گام دوم

فایل های آموزشی